Belediye Heykelciliği @Salt Beyoglu / 22-26 Ocak

top2
Üsküdar’a taşınmak üzere olan birisi olarak “belediye heykelciliği” başlığını görür görmez vuruldum. Hep aklımda olan, bir nevi kafaya taktığım konulardan biriydi. Ve şimdi bu konu SALT Beyoğlu‘nda ele alınacak. Detaylar yazının devamında. Forumda görüşürüz!
 Newsletter_2
Tartışmalar ve Gösterimler: Belediye Heykelciliği
 
22-26 Ocak 
SALT Beyoğlu, Forum
“Belediye Heykelciliği”, Türkiye’de park, meydan gibi tasarlanmış kamusal mekânlara ve çeşitli kurumsal yapılara yerleştirilen heykel, rölyef gibi sanat eserlerine istinaden bir kurmacadır. Bu gibi eserler zaman içerisinde, mekânların kullanımları farklılaştıkça, anlayışlar dönüştükçe yer değiştirir, tahrip edilir, kaybolur veya hızla aşınmaya terk edilir.
Program, geçmişten bugüne uzanan ve taşradan merkeze hareket hâlinde olan temsiliyet biçimlerine yönelik refleks, kabul ve alışkanlıkları mekânlar ve eserler üzerinden tartışmaya açmayı amaçlar.
SALT Beyoğlu, 2014’ün ilk altı ayında bir müzakere, sergi ve üretim mekanı oluyor. 
Farklı konulardaki programlara profesyoneller, kanaat önderleri ve akademisyenler konuk olacak. 
[sfoursquare uid=22179935 vid=4cf7b2d568025941d9b76d73]
Hüseyin
Takip et!

Bir yanıt yazın